VERİ POLİTİKAMIZ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Bu politikanın amacı, www.butikponcik.com (Yusuf Kaan Zağlı)’nın ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK'ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

 

www.butikponcik.com sitesinin ve mobil uygulamalarının tüm hakları  (“Yusuf Kaan Zağlı'ya”) aittir. www.butikponcik.com tüm kullanıcıların üyelik bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda korumayı hedeflemektedir. butikponcik.com üyelerin Site’yi aşağıdaki Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, ilgili Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nda öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını www.butikponcik.com tavsiye etmektedir.

 

Tanımlar

 

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla www.butikponcik.com tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye kayıt olarak veya olmayarak erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.

 

Site: www.butikponcik.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen web sitesini ifade eder.

 

Üye Öğrenci: Kullanıcı Sözleşmesini kabul eden ve Site’ye üye olup Site’de yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 07.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca mesleki eğitim yapmak isteyen meslek lisesi öğrencileri ve üniversite öğrenimi süresince zorunlu ya da ihtiyari olarak staj yapacak öğrencilerle, mezun statüsüne geçmiş veya öğrenimini devam ettirerek staj arayan kişileri ifade eder.

 

Üye Şirket: Kullanıcı Sözleşmesi koşulları doğrultusunda Site’ye üye olan ve Site’de yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya tabi olduğu yabancı hukuk kanunlarına göre kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip şirketleri ifade eder.

 

Üye/Üyeler: Üye Öğrencileri ve Üye Şirketleri ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, www.butikponcik.com tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak www.butikponcik.com (“Yusuf Kaan Zağlı”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

Hangi Amaçla Bilgileriniz Topluyoruz ve İşliyoruz?

 

www.butikponcik.com Site ve Uygulama üzerinden kullanıcılarımıza ait verileri genel olarak aşağıdaki amaçlar ile toplayabilecek ve işleyebilecektir:

 

* Staj, Kampüs Temsilcisi, Yönetici Eğitimi Stajı bulmaya aracılık faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
* Özgeçmişinizi ve/veya profilinizi, başvuru yaptığınız Üye Şirkete aktarmak,
* İnsan kaynaklarına yönelik danışmanlık hizmetlerimizi yürütmek,
* Kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve kullanıcı tecrübesini daha kaliteli hale getirerek kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
* Üyelerimizin veya ziyaretçilerimizin bize izin verdiği ölçüde onlarla iletişime geçmek, onları hizmet ve fırsatlardan haberdar etmek,
* Site ve Uygulamalar’ın teknik açıdan fonksiyonlarını izlemek, gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve çıkabilecek sorunları çözmek,
* Ziyaretçilerimiz ve öğrencilerin Site ve Uygulama’larımızı daimi ücretsiz kullanabilmeleri için reklam satış amaçları ile kullanmak,
* Kullanıcı sözleşmemiz uyarınca sunduğumuz hizmetleri gerçekleştirmek,
* Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
* Şirkewww.butikponcik.com öğrenci kulüpleri gibi etkinlik daveti gibi toplu e-posta ve/veya SMS gönderimi ve yürütülmesi,
* SMS ile tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
* www.butikponcik.com ile iş birliği içinde olan üye şirketler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
* Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
* Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak,
* Talebiniz doğrultusunda veya sosyal medyada yer alan şikayetlerin olması halinde www.butikponcik.com hesabınızı incelemek,
* Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak
* Kullanıcının kimliğini ifşa etmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
* Üye Şirketler için hizmet satışını artırmak, pazarlama, müşteri memnuniyet analizinin yapılmasını sağlamak

 

www.butikponcik.com işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası dışında başka verilerin güvenliği, gizliliği, toplanması vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler benimsemiş olabilir. Bu nedenle diğer politika ve hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kullanım Koşullarını ve Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nı kabul etmekle, www.butikponcik.com ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermis bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla, verilerin bulut (Amazon Web Server EU Central (Frankfurt)) ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi / yurtdışı kişi ve kurumlarla, stajyer istihdam etmek amacıyla www.butikponcik.com'a kayıt olan üye şirketlerle paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

Bilgilerinizi Ne Zaman ve Nasıl Topluyoruz?

 

Kişisel verileriniz www.butikponcik.com'u kullandığınızda, reklam veya pazarlama ilanlarına giriş/başvuru yaptığınızda, üye veya kayıt olduğunuzda ve çerezlerle yazılı/fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

 

a. işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. işlenmişse bilgi talep etme,

c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Bilgilerinizin nasıl işlendiğini ve/veya aktarıldığını ve/veya yukarıdaki şartlar ile ilgili nasıl işlendiğini öğrenmek istiyorsanız [email protected] eposta adresine yazabilirsiniz.

 

Dilerseniz Seyyid Ömer Mah. Kızılelma Cad. Plevne Apt. B Blok No:56/1A Fatih - İstanbul adresine Ad-Soyad ile beraber ıslak imzalı dilekçenizi/sorunuzu/şikayetinizi alıcı olarak verileriniziden sorumlu Yusuf Kaan Zağlı'ya gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Size Ait Kişisel Verileri Nasıl Topluyoruz?

 

1- Kimlik Bilgisi

 

Siteye kayıt olmanız ile beraber “Adınız”, “Soyadınız”, “Doğum Tarihiniz”, (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) “T.C. Kimlik Numaranız”, “Doğum Yeriniz”, “Milliyetiniz”, “Cinsiyetiniz” gibi bilgileri BA-HEM’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

butikponcik.com’a Facebook, instagram v.b. sosyal ağlarda yer alan hesaplarınız aracılığıyla da isim, soy isim, doğum tarihi, elektronik posta adresi vb. bilgileri girmeden kayıt veya üye olmak mümkündür. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası kapsamında sosyal ağlar üzerinden hizmetlerimize kayıt veya üye olmayı tercih etmeniz halinde, söz konusu sosyal ağlar tarafından tarafımıza gönderilen verileri işleme, aktarma, saklama yetkilerini tarafımıza vermiş olursunuz.

 

2- İletişim Bilgisi

Siteye kayıt olmanız ile beraber “Elektronik Posta Adresiniz”, “Adresiniz”, “Yaşadığınız İl ve İlçe” ve “Cep Telefonu” gibi bilgileri butikponcik.com’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

3- Eğitim Bilgisi

Stajyer olarak başvuru yaparken şirketlerin potansiyel aday olarak öğrencileri değerlendirebilmeleri için “Okul”, “Okul Bölümü”, “Okula Başladığı ve Bitirdiği/Bitireceği Tarih”, “Not Ortalması”, “Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi”, “Kurs ve Ders Bilgileri”, “Katıldığı Seminerler”, “Üniversite Öğrenci Kulubü Bilgisi/Görevi/Zamanı” gibi bilgileri BA-HEM’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

4- İş Bilgisi

“Çalışma Durumu ve Ünvanı”, “İş Deneyimleri (Şirket İsmi, Çalıştığı Departman, Başlangıç/Bitiş Tarihi, Şehir ve Açıklama” gibi bilgileri butikponcik.com’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

5- Görsel ve İşitsel Veriler

Kendi isteğiniz ile yüklediğiniz ve/veya diğer izin verilen sosyal ağlar kullanılarak siteye kayıt olarak yüklenilen resimler ile beraber, video mülakat görüntüleri ile ses kayıtlılarını butikponcik.com’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

6- Diğer Bilgiler

Kayıtlı Aday tarafından kendi “Hakkında” yazdığı özet açıklama, sürücü belgesi verileri, staj arama durumu, sigortanın okul tarafından karşılandığına veya karşılanmadığına dair bilgileri, Smatch(otomatik eşleştirme) bilgisi (evet/hayır) ve benzer diğer bilgileri butikponcik.com’a kendi isteğiniz ile paylaşmaktasınız.

 

Kamuya ifşa etmeyi tercih ettiğiniz ve diğer üyelerin ulaşabileceği ve görebileceği şekilde bilgi veya verilerinizi paylaşmanız durumunda tarafınızdan ifşa edilmiş olarak kabul edilir ve istatistiki, reklam veya promosyonel amaçlarla kullanılabilir. İfşa ettiğiniz kişisel verilerinizin 3. kişiler veya başka siteler tarafından kullanıldığı hallerde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

7- Kişisel Veriniz Olmayan ve Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Login ID, IP adresi, log kayıtları ve Üye Şirket tarafından istenilen ek bilgiler, üye olduğu tarih, yaptığı başvurular, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son giriş tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim), ve buna benzer kullandığımız teknolojileri üye ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, teknik aksaklıkları gidermek, teknik altyapımızı denetlemek amacıyla sizin hakkınızda veri toplayabiliriz. Çerezler veya diğer program ve yazımlarımız vasıtasıyla site içi kullanımlarınıza bağlı olarak tıklama sayınız, sekmeleri açma sıklığınız veya ilgi gösterdiğiniz başlıklara ilişkin dijital ortamdaki davranışlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

 

7.1. Cihaz Bilgisi

Kullandığınız elektronik cihazlar (bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar vb.) üzerinden cihazınıza ait sizle eşleştirilemeyecek veriler (örn. konum bilgisi gibi) toplayabiliriz. Mobil uygulamalarımız (applications) veya internet sitemizde yer alan anlık bildirimler (push notifications) gönderebiliriz. Bu mesajlarımızı almak istemiyorsanız cihazınızın veya mobil uygulamanın ayarlarını değiştirerek bu mesajlarımızı reddedebilirsiniz.

 

7.2. Çerezler Bilgisi

butikponcik.com’a ait kullanım bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, butikponcik.com’u kaç kişinin kullandığını, bir kişinin butikponcik.com’un hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya elektronik postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Üye, işbu ayarları değiştirmediği sürece çerez kullanımına açık onay verdiği kabul edilir.

 

Çerez teknolojisini kullanabilir ve bunları cihazınıza yerleştirebiliriz. Çerezleri kabul etmemeniz halinde butikponcik.com beklediğiniz fonksiyonları gerçekleştirmeyebilir veya aksaklıklar oluşabilir.

 

Çerezler üzerinden alınan verileri 3. kişilerle reklam amaçlarıyla paylaşabiliriz.

 

Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

butikponcik.com Üzerinden 3. Kişi İnternet Siteleri veya Mobil Uygulamalara Verilen Linkler

 

3. kişilere ait internet sitelerine, portallere veya mobil uygulamalara linkler verebiliriz. Fakat bu sitelerde yer alan veya 3. kişilerin tabi olduğu gizlilik politikalarının uygulanması hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 3. kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası’ndan farklı olabilir.

 

Bilgilerinizin Saklanma Süresi

 

butikponcik.com, KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

 

Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir. Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.

 

Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.

 

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde reysen veya ilgili kişinin talebi üzerine BA-HEM tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVK Yönetmeliği’nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Güvenliği

 

butikponcik.com’un veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri

 

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla butikponcik.com’un veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

• Kişisel verilerin;

* hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
* hukuka aykırı erişimi önlemek,
* muhafazasını sağlamak, için her türlü teknik ve idari tedbir almak,

* Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
* Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır,
* İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul’a bildirmektir.

 

butikponcik.com’un veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler

 

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, butikponcik.com aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:

 

* Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.
Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. butikponcik.com bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.

 

* Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi.
Şirket bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.

 

butikponcik.com, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunmasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde korunmasına yönelik hükümler belirlemekle yükümlüdür.

 

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

 

butikponcik.com, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda butikponcik.com, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) Site’yi kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nda anlatıldığı gibi, butikponcik.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) ilişkin bilgiler tamamen kendilerinin özgür iradeleri ile butikponcik.com’a sağlanmaktadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) bu kişisel bilgileri butikponcik.com’a verip vermemekte serbesttirler. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler) tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kendilerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ve/veya Üyeler (Gerçek Kişiler) ve/veya Üye Şirketler (Tüzel Şirketler)  yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir.

 

Üyelik Yaşı

 

18 yaşından küçük kullanıcıların verilerini kasten işlememekteyiz. butikponcik.com’a 13 yaşından küçüklerin kayıt olmaları yasaktır. İş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özen göstermekteyiz. 18 yaşından küçük çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır.

 

Eğer bir ebeveyn çocuğunun, kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini bizimle paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri butikponcik.com üzerinden kendisi silebilir veya bizden talep edebilir.

 

Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.

 

KULLANICI VEYA ÜYELERİN BİLGİLERİNİ butikponcik.com’a SUNMA VEYA BU BİLGİLERİN SİTE’DE GÖSTERİLMESİ YA DA BU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ POLİTİKASI'NIN VE KULLANICI KOŞULLARI HÜKÜMLERİNDE İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARSA, KULLANICI VE/VEYA ÜYE OLMAMALI, SİTE’Yİ ZİYARET ETMEMELERİ, UYGULAMALARI VEYA HİZMETLERİ KULLANMAMALIDIRLAR, ÜYE İSELER ÜYELİKLERİNİ SONA ERDİRMELİDİRLER.

 

butikponcik.com, Üyelere profillerinin belli kısımlarının internette yayınlanmasına olanak veren “genel profil” özelliği sunar. Bu genel profil indekslenebilir ve herhangi biri arama motorları aracılığı ile Üyenin ismini arattığında genel arama motorları ile görüntülenebilir. Bununla birlikte, üçüncü taraf arama motorları önbelleklerini otomatik olarak güncellemeyebilir ve bu nedenle eski profil bilgileri içerebilir.

 

Üye olunması ve profil oluşturulması ile Üyeler Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarını açık bir şekilde ve isteyerek kabul etmiş ve ayrıca işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nda belirtildiği şekilde BA-HEM’un kişisel bilgileri işleme yöntemini kabul ve onaylamış olurlar. Yürürlükteki yasalar tarafından “hassas” olarak nitelendirilen bilgileri göndermek tamamen Üyelerin iradesine bağlıdır. Üyeler sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak butikponcik.com’da hesap ayarlarını veya profillerini değiştirerek veya butikponcik.com üyeliklerini sona erdirerek geri çekebilir veya değiştirebilirler.

 

www.butikponcik.com işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. www.butikponcik.com’un değişiklik yaptığı Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. www.butikponcik.com yenilenen kurallar konusunda Üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site’ye yüklenecektir. www.butikponcik.com’da güncellenen Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası hakkında Üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini tavsiye etmektedir.

 

www.butikponcik.com Kullanıcı ve Üyelerin Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Üyeler için özel tasarlanmış sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Üyeler dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası'nda açıklanan durumlar hariç olmak üzere, www.butikponcik.com Üyelerin kişisel bilgilerini kiraya vermez veya satmaz. Talimatları yerine getirmek için (ödeme bilgilerini işleme almak gibi) gerekli durumlar hariç olmak üzere veya Üyelerin ayrıca iznini almadıkça, Üyelerin profilinde yayınlanmamış veya diğer hizmetlerin kullanımı nedeniyle oluşturulan kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum, bilgilerin ifşasının kanaatimizce makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız şu koşullarda geçersizdir:

 

1- hukuk veya cezai mahkeme celpnameleri, mahkeme emirleri ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçlere uymak;
2- işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası veya Kullanıcı Koşullarını yürürlüğe koymak;
3- üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek;
4- Üye hizmet taleplerine yanıt vermek veya
5- www.butikponcik.com’un, Hizmetlerin, Üyelerin, Kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak.

 

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcınız) size bizde kaydedilmiş olan kişilerinizdeki bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kişilerinizi bu şekilde paylaşmayı seçerseniz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcınıza, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişi bilgilerini saklama ve ifşa etme bunlara erişme ve kullanma haklarını verirsiniz.

 

www.butikponcik.com aşağıdaki durumlarda Üyelerin kişisel bilgilerini, profil bilgilerini veya bir Üye veya Kullanıcı olarak faaliyetlerini ifşa edebilir:

 

1- Şüpheli veya fiilen kanuna aykırı eylemlere istinaden soruşturma yapmak, bunları bertaraf etmek veya müdahale etmek veya resmi icra dairelerine yardım etmek;
2- Kullanıcı Koşullarını veya Üyelik Sözleşmesini uygulamak, üçüncü tarafların taleplerine veya iddialarına karşı savunma yapmak veya Hizmetin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak
3- www.butikponcik.com’un, Üyelerin, Butik Poncik çalışanlarının veya diğer kişilerin haklarını, mülkiyet veya güvenliğini korumak veya tatbik etmek üzere iyi niyetli bir şekilde ifşanın gerekli olduğuna inanır veya bir mahkeme celbi ya da sair yasal işlem ile gerekli olursa.

 

Butik Poncik Üyelerin üyelikleri faal olduğu sürece veya gerektiği durumlarda Hizmetleri sunmak için, www.butikponcik.com’a sunulan kişisel bilgileri muhafaza eder. Bilgileri muhafaza etme eyleminin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuat gerekliliklerine uymak, Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önlemek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Üyelik Sözleşmesini uygulamak için haklı nedenlerle gerekli olduğu durumlarda, üyelik sona erse bile Üyelerin kişisel bilgileri muhafaza edilebilir. Emniyet makamlarınca talep edilmesi halinde, Butik Poncik kişisel bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklar.

 

Butik Poncik, Üye veya Kullanıcılardan ve/veya Üye Şirketlerden temin edilen kişiler bilgileri e-posta/sms vb. aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. www.butikponcik.com tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri ve kısa mesajları Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise [email protected] adresine e-posta gönderip veya ayarlar sayfasından gerekli seçenekleri kaldırarak listeden çıkmaları gerekmektedir.

 

butikponcik.com Site dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu www.butikponcik.com’un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. www.butikponcik.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Yürürlük

 

İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

 

İnternet Sitesi Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikamız 06.04.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.